TAMRIN QIADI 2

SEMUA PELAJAR TERLIBAT DALAM TAMRIN QIADI 2.
PROGRAM AKAN DIJALANKAN PADA  24,25 DAN 26 JUN 2011.